Openbare besturen


Ook in het kader van allerhande gebouwen en projecten in de publieke sector, kunnen wij instaan voor de volledige stabiliteitsstudie en bouwkundig advies (PPS-projecten, stabiliteitsadvies voor restauratieprojecten, berekening draagvermogen en brandweerstand van houten structuren, opmaak sloopinventaris).