Saneringen


Wij staan in voor:

  • Stabiliteitsstudie in het kader van opmaak van BSP of saneringen in uitvoering.
  • Bepaling type en dimensies beschoeiing.
  • Berekening zettingen en debieten ten gevolge van grondwaterverlaging.
  • Bouwkundig advies bij BBO, OBO.
  • Opvolging zettingen en grondwaterstanden in uitvoering.
  • Bouwkundige begeleiding bij risicovolle en delicate saneringswerken.
Er zijn momenteel geen items