Sociale huisvesting


In opdracht van sociale huisvestingsmaatschappijen voeren wij de volledige stabiliteitsstudie uit van diverse woonprojecten: meergezinswoningen, verkavelingen met meerdere wooneenheden,... Hierbij staan wij in voor:

  • Dimensionering balken, kolommen, profielen, vloeren, wapening,...
  • Berekening technisch meest verantwoorde en meest economische funderingssysteem.
  • Uittekenen bekistingsplannen en wapening balken, kolommen, vloerplaten, fundering.
  • Opmaak meetstaat, bestek, borderel, volgens de voorschriften van de VMSW.
  • Opvolging bij uitvoering.